0
0Ft
>

ÁSZF

A www.mestercsalad.hu általános szerződési és felhasználói feltételei

1. A magyar jog kikötése 

1.1. A www.mestercsalad.hu weboldal Magyarországon található szerverről üzemel, a honlapot üzemeltető Optimum Kkt. a szolgáltatást Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a felhasználókra – a szolgáltatás igénybevétele során és az adatkezelésre vonatkozóan is – e szerződés keretein belül a magyar jog irányadó és alkalmazandó.

2. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya

2.1. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételek (a továbbiakban szerződési feltételek) a www.mestercsalad.hu honlapon elérhető webáruház szolgáltatásaira vonatkoznak. A szerződési feltételek elfogadásával létrejövő szerződés felei, egyrészről az Optimum Kkt. – a továbbiakban Üzemeltető –, másrészről minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, külföldiek magyarországi képviselete – a továbbiakban Felhasználó –, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint kötheti meg.

2.2. A szerződési feltételek az Üzemeltető által üzemeltetett a www.mestercsalad.hu honlapon – a továbbiakban honlap – történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól. A szerződési feltételek részét képezi a honlapon elérhető adatkezelési tájékoztató, sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató és jogi nyilatkozat.

2.3. Üzemeltető bármikor jogosult egyoldalúan módosítani a szerződési feltételeket. Bármely módosítás akkortól hatályos, amikor a módosítás szövege on-line hozzáférhetővé válik a honlapon. A módosítás előtt regisztráló felhasználókra a módosításig teljesített szolgáltatásokra a módosításnak visszaható hatálya nincs. Ugyanakkor az ilyen felhasználókra vonatkozóan a módosítást követően megrendelt szolgáltatásokra és a módosítást követően megkezdett böngészésre a módosítások hatálya kiterjed. A módosításkor folyamatban lévő szolgáltatásokat a szolgáltatás megrendelésekor érvényes szerződési feltételek szerint kell teljesíteni. A módosítást követően regisztráló felhasználókra a módosítás hatálya teljes egészégben kiterjed.

3. Üzemeltető

3.1. Az Üzemeltető meghatározása:

"Optimum" Műszaki Szaktanácsadói Közkereseti Társaság 

Rövidített név: Optimum Kkt.

Cégjegyzékszám: 03-03-100386

Adószám:  20433172-2-03.

Adatkezelés hatósági nyilvántartásba vételi számai:

NAIH-87448/2015.

NAIH-87491/2015.

NAIH-87916/2015.

NAIH-91424/2015.

NAIH-

Székhely: 6500 Baja, Kálmán Király u 15.

Telephely: 6500 Baja, 0378/70 hrsz. (6500 Baja, Szegedi úti Ipari park)

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10200081-25870721-00000000

3.2. Üzemeltető elérhetősége:

Kapcsolattartó személy neve: Taba-Kovács Martina

Telefonszám: +36-79/326-650 

E-mail cím: info@mestercsalad.hu

Internet cím: www.mestercsalad.hu

4. Ügyfélszolgálat

4.1. Üzemeltető az alábbi elérhetőségeken működteti ügyfélszolgálatát, a lentebb írt időintervallumokban:

Taba-Kovács Martina

Telefonon:

Telefonszám: +36-30/575-2230

Munkanapokon: 08.00 órától 14.00 óráig

Szombat - vasárnap: szünetel az ügyfélszolgálat

E-mail-ben és üzenetben:

E-mail cím:  ugyfelszolgalat@mestercsalad.hu

Internet cím: http://www.mestercsalad.hu/index.php?controller=contact („KAPCSOLAT” menüpont alatt elérhető üzenetküldési lehetőség.)

Az ilyen úton munkanapokon érkező e-mail-ekre Üzemeltető az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol, munkaszüneti napokon érkező e-mail-ekre a következő munkanaptól számított  2 munkanapon belül válaszol.

5. Felhasználó

5.1. A www.mestercsalad.hu honlap regisztrációs oldalán adatait önként megadó és az ott megjelölt szerződési feltételeket és a szintén ott megjelölt tájékoztatók és szabályzatok tartalmát elfogadó személy, aki ezzel internetes regisztrációt hajt végre azzal a szándékkal, hogy igénybe vegye a honlap szolgáltatásait, illetve a honlapon található termékek tekintetében megrendelőként azok adásvételére irányuló szerződést kössön. Szintén szerződés szerinti felhasználó az a személy, aki regisztráció nélkül böngészi a honlapot, illetve e szabályzat szerint adatai megadásával kommunikációt kezdeményez az Üzemeltető ügyfélszolgálatával.

6. Üzemeltető szolgáltatása, felhasználási feltételek, Üzemeltető kötelezettségei

6.1. Üzemeltető szolgáltatása: A www.mestercsalad.hu honlap és az azon található webáruház üzemeltetése.

6.2. Felhasználási feltételek: jelen szerződési feltételek és a honlapon található tájékoztatókban, szabályzatokban írt szabályok.

6.3. Üzemeltető kötelezettsége a www.mestercsalad.hu üzemeltetése, a honlapon körülírt szolgáltatás biztosítása, a lentebb írt feltételeket és eseti kivételeket is figyelembe véve. (13., 14., 15. pontokban írt, az Üzemeltető felelősségének kizárására, a regisztrált felhasználók közül történő kizárásra és az Üzemeltetőnek a honlap befejezésére vonatkozó jogai.)

6.4. Üzemeltető kötelezettsége továbbá a felhasználók adatainak teljes körű védelme, valamint a felhasználók ezzel kapcsolatos kérelmeinek, tiltásainak teljesítése. (Bővebben lásd a 16. pontot.)

6.5. A megrendelésekkel kapcsolatban Üzemeltető köteles a megrendelt termékeket az érintett Felhasználó által megjelölt címre e szerződésnek megfelelően eljuttatni. (Bővebben lás a 11. pontot.)

7. Felhasználó ellenszolgáltatása, kötelezettségei

7.1.  Felhasználó a regisztrációért nem tartozik anyagi vagy természetbeni ellenszolgáltatással Üzemeltető felé. Felhasználó az általa megrendelt termékek honlapon feltüntetett ellenértékét a megrendelés folyamán általa kiválasztott fizetési mód szerint köteles megfizetni.

7.2. Felhasználó kötelezettsége a szerződési feltételek és a hivatkozott egyéb szabályok (lásd. tájékoztatók és szabályzatok) betartása, valamint a valós adatszolgáltatás, utóbbi a megrendelések szerződésszerű teljesítéséhez szükséges. E kötelezettségek megszegése szerződésszegésnek minősül, és a Felhasználó regisztrációjának törlését vonhatja maga után. Ebben az esetben Üzemeltető elállhat a szerződés teljesítésétől és a szerződés előtti állapotot visszaállíthatja.

8. Szerződés létrejötte, megszűnése és megszűntetése

8.1. A honlap felhasználására irányuló szerződés (regisztráció nélküli és regisztrált felhasználók)

8.1.1. A regisztráció nélkül a honlapot böngésző felhasználók a honlap használatának elkezdésével minden alkalommal elfogadják a szerződési és felhasználási feltételeket és a honlapon található tájékoztatókban és szabályzatokban írt szabályokat. Ezen felül a honlap felhasználására irányuló szerződés a regisztráció végrehajtásával jön létre elektronikus úton, határozatlan időre. Felhasználó a www.mestercsalad.hu honlap regisztrációs felületén adatainak önkéntes megadásával, a szerződési feltételek, szabályzatok és a tájékoztatók tartalmának elfogadásával hajtja végre a regisztrációt, ezzel tesz szerződési szándékáról nyilatkozatot Üzemeltető felé. Üzemeltető a regisztráció elfogadásával és bármilyen módon történő egyértelmű visszaigazolásával tesz nyilatkozatot szerződési szándékáról, mellyel így – határozatlan időre – létrejön a szerződés.

8.1.2. A szerződést azonnali hatállyal felmondhatja Üzemeltető azon Felhasználónak, aki a szerződési feltételeket súlyosan megsérti (14. pont; kizárás szabályai). Ilyen esetben Üzemeltető az érintett Felhasználó regisztrációját törli, ez azonban a már mindkét fél részéről teljesítéssel végbement ügyleteket nem érinti. Azon ügyletek esetében, amikben Felhasználó teljesítése már végbement, Üzemeltető a szerződési feltételek súlyos megszegése esetén választása szerint teljesíti az adott ügyletre vonatkozó kötelezettségét, vagy – feltéve, hogy még nem adta át a szállítást végzőnek a terméket – visszatéríti a vételárat, valamint a kézbestéssel kapcsolatos költségekre fizetett összeget. A Felhasználó részéről még nem teljesített ügyletek tekintetében súlyos szerződésszegés esetén a Felhasználó ajánlatát Üzemeltető nem köteles elfogadni, az nem kötelezi Üzemeltetőt teljesítésre. Amennyiben nem fogadja el Üzemeltető az itt irt esetben az ajánlatot, nem jön létre a szerződés.

8.1.3. Felhasználó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést a regisztrációjának törlésével. Ugyan ezt vonja maga után Felhasználó azon irányú kérelme, amiben adatainak teljes körű kezelését megtiltja Üzemeltető részére, illetve adatai törlését kéri Üzemeltetőtől.

8.1.4. Üzemeltető a szerződést bármikor megszüntetheti az egyes – regisztrált – felhasználókkal szemben, vagy az összes felhasználóra nézve a honlap üzemeltetésének befejezésével.

8.1.5. A szerződés megszűnik az Üzemeltető megszűnésével és a Felhasználó halálával vagy megszűnésével.

8.1.6. Üzemeltető a honlapon regisztráció nélkül böngésző felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a honlap működésére, felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére. A regisztráció nélkül a honlapot böngésző felhasználók a honlap használatának elkezdésével minden alkalommal elfogadják a szerződési és felhasználási feltételeket és a honlapon található szabályzatokban és tájékoztatókban írt szabályokat. 

8.2. A termék megrendelésére irányuló szerződés (csak regisztrált felhasználó)

8.2.1. A termék megrendelésére irányuló szerződés a regisztráció végrehajtását követően, az adott termékre vagy termékekre vonatkozó megrendelés Üzemeltető részére Felhasználó által történő elküldésével (ajánlattétel vásárlásra), majd az ajánlat Üzemeltető általi elfogadásával – melyről üzemeltető egyértelmű visszajelzést küld Felhasználónak (megrendelés befogadása) – jön létre elektronikus úton, az adott ügylet mindkét fél részéről történő teljesítéséig. Felhasználó a www.mestercsalad.hu honlapon található termék(ek) kiválasztását és „kosárba helyezését” követően a honlap „Kosár” feliratú gombjának megnyomásával a http://test.mestercsalad.hu/kosar/kosar_tartalma linkjén található „A kosár tartalma” című oldallal kezdődő vásárlási folyamat végrehajtásával; a szállítási és fizetési mód kiválasztásával, majd a „Megrendelem” feliratú gomb megnyomásával (megrendelés elküldése) tesz szerződési szándékáról nyilatkozatot Üzemeltető felé. A még nem regisztrált felhasználókat a megrendelés elküldése előtt a honlapon üzemelő informatikai rendszer a regisztrációs oldalra irányítja, ahol a regisztráció végrehajtása során elfogadják jelen általános szerződési és felhasználói feltételeket valamint a honlapon található egyéb szabályzatok és tájékoztatók tartalmát. Ezt követően tudják folytatni a megrendelés elküldését. Üzemeltető a megrendelés befogadásával és bármilyen módon történő világos és egyértelmű visszaigazolásával tesz nyilatkozatot szerződési szándékáról, mellyel így – az adott ügylet mindkét fél általi maradéktalan teljesítéséig – létrejön a szerződés.

8.2.2. Felhasználó a regisztrációjának érvényes megrendelését követő törlésével a megrendelésre vonatkozó szerződését nem mondja fel, ez nem számít az elállási jog gyakorlásának. Ugyanígy nem számít a megrendeléstől való elállásnak Felhasználó azon irányú kérelme, amiben adatainak teljes körű kezelését megtiltja Üzemeltető részére, illetve adatai törlését kéri Üzemeltetőtől. Ezen esetekben a honlap felhasználására irányuló szerződés megszűnését követően az adott, érvényes megrendeléssel megkötött termékvásárlásra irányuló szerződés továbbra is él, mindkét fél köteles teljesíteni az abban foglaltakat.

8.2.3. Üzemeltető a honlap üzemeltetésének befejezése esetén ugyanígy köteles teljesíteni a már leadott érvényes megrendelések alapján létrejött szerződéseket.

8.2.4. A szerződés megszűnik az Üzemeltető megszűnésével és a Felhasználó halálával vagy megszűnésével.

9. Regisztráció, a Felhasználó ezáltal megnyíló jogai és azok korlátai

9.1. Felhasználó a www.mestercsalad.hu honlap http://www.mestercsalad.hu/user/create_user linken elérhető regisztrációs felületén az ott kért – lentebb részletezett (Adatvédelem – 16. pont) – adatainak önkéntes megadásával, a szerződési feltételek és a tájékoztatók tartalmának elfogadásával hajtja végre a regisztrációt. Üzemeltető a regisztráció bármilyen módon történő visszaigazolásával tesz nyilatkozatot annak elfogadásáról.

9.2. A Regisztrált felhasználó jogosulttá válik a webáruházban történő vásárlásra, elektronikus megrendelés leadásával.

9.3. Felhasználó a regisztráció törlését bármikor kérheti. Ez irányú szándékát e-mail üzenet formájában jelezheti Üzemeltető felé, az ugyfelszolgalat@mestercsalad.hu e-mail címen. A kérelem benyújtását követő 2 munkanapon belül sor kerül a regisztrációjának törlésére, minden adatának egyidejű törlésével. Ezzel jelen szerződést a regisztrációra és az adatainak kezelésére vonatkozóan azonnali hatállyal felmondja, de a korábban érvényes megrendeléssel megkötött termékvásárlásra irányuló szerződés továbbra is él, mindkét fél köteles teljesíteni az abban foglaltakat.

9.4. Felhasználó a honlap használata során nem jogosult az Üzemeltető által működtetett informatikai rendszerbe más módón, illetve technikailag beavatkozni.

10. Megrendelés

10.1. A megrendelt termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a felhasználására, fogyasztására és összetételére vonatkozó információkat az Optimum Kkt. által gyártott termékek tekintetében jelen honlapon a termék adatlapjáról, valamint a termék csomagolásán feltüntetett adatokból, a más gyártótól származó és az Optimum Kkt. által jelen honlapon forgalmazott termékek esetében a konkrét árucikk gyártójának információs oldaláról, illetve a termék csomagolásán feltüntetett adatokból lehet részletesen megismerni. Ha a megrendelés előtt az áruval kapcsolatban kérdés merülne fel, Üzemeltető ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére. Az Üzemeltető által forgalmazott termék felhasználási módjára és szavatossági idejére vonathozó információk a termékhez mellékelve, vagy annak csomagolásán feltüntetve megküldésre kerül. Ha Felhasználó nem kapja kézhez a termékkel együtt az információkat, azt – mielőtt az árut felhasználná/elfogyasztaná – jelezze az ügyfélszolgálatnál, Üzemeltető pótlólag megküldi azt illetve kellő felvilágosítást ad. Amennyiben Felhasználónak a webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, felhasználásával kapcsolatban a honlapon közölteknél több információra van szüksége, forduljon bizalommal Üzemeltető ügyfélszolgálatához (elérhetőségek: 4. pont).

10.2. A vételár mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, melyet a Felhasználó visel.

10.3. Üzemeltető a megrendelt és raktáron lévő terméket a megrendelés visszaigazolását követő 3 munkanapon belül indítja útba, csomagküldő szolgálat igénybevételével a megrendelést küldő Felhasználóhoz. Amennyiben az áru a megrendelés leadásakor nincs raktáron, Üzemeltető kapcsolatba lép a megrendelővel, és egyezteti a szállítás lehetséges legkorábbi időpontját. A termék útba indítását ilyen esetben, legkorábban a megrendelés beérkezését követő 5, legkésőbb 14 napon belül vállalja Üzemeltető. Pénteki napon Üzemeltető nem indít útba csomagot, ezért a szerda 12.00 óra után leadott rendeléseket csak az azt követő héten indítja útba.

10.4. A webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben Üzemeltető minden gondossága ellenére – technikai okból – hibás ár kerül a webáruház felületére – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra – akkor Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem (nem automatikus visszaigazolás formájában) felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

10.5. A megrendelést Üzemelétető csak regisztrált Felhasználótól és csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Üzemeltető a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

10.6. Felhasználó a regisztráció végrehajtásával, illetve a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a jelen szerződési feltételeket és a honlapon található tájékoztatókban található szabályokat megismerte és elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el.

10.7. Üzemeltető a Felhasználó vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Felhasználó részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Felhasználó részére nem érkezik meg, akkor Üzemeltető ajánlati kötöttsége, illetve a Felhasználó vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

10.8. A rendelt termékek helyszíni átvételére Üzemeltető nem biztosít lehetőséget, azt minden esetben futárszolgálat igénybevétele útján juttatja el a megrendelést leadó Felhasználónak.

10.9. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 08.00 órától 14.00 óráig történik azzal, hogy – a megrendelés feldolgozásának időpontjától függetlenül – a szerda 12.00 óra után leadott rendeléseket csak az azt követő héten indítja útba Üzemeltető. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik Üzemeltetőhöz, az a beérkezést követő munkanapon 08.00 és 14.00 óra között kerül feldolgozásra.

10.10. A minimális rendelési összegnek meg kell haladnia a bruttó 1.000.- forintot, melybe a szállítási költség nem számít bele.

10.11. Megrendelés menete:

A megfelelő termék kiválasztása A termék kosárba helyezése („Kosárba” gomb) Regisztráció vagy bejelentkezés (ha a fentiek előtt még nem történt meg) Szállítási és fizetési feltételek kiválasztása Szállítási és számlázási cím megadása A megrendelés elküldése („Megrendelem” gomb)

10.12. A megrendelés menetének részletesebb, szöveges leírása a Gyakori Kérdések „GYIK” menüpont alatt olvasható, mely leírás mindenkori állapotában jelen szerződési és felhasználási feltételek részét képezi.

11. Szállítási és fizetési feltételek

11.1. A webáruházban kiválasztott és megrendelt terméket Üzemeltető a Felhasználónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő áron és határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által a megrendelés során megadott szállítási címre, a honlapon feltüntetett szállítási díj ellenében. Üzemeltető a telephelyén történő személyes átvétel lehetőségét nem biztosítja.

11.2. Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt áru(ka)t indok nélkül nem veszi át a szállítás időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a kiszállítást végző kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető, így meghiúsul a kézbesítés –, Üzemeltető jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. Ez esetben, amennyiben Felhasználó – kivételesen, egyedi egyeztetés alapján – előre utalta a megrendelt termék(ek) vételárát, azt Üzemeltető – a tranzakció költségének levonását követően – az utaló számlájára visszautalja. A szállítás díja nem számít bele a vételárba, az ilyen esetben nem kerül visszautalásra.

11.3. A webáruházban megrendelt szolgáltatásokat Üzemeltető a Felhasználó részére e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyen teljesíti, mely a Felhasználó által megadott szállítási cím. A visszaigazolásban szereplő esetleges eltérés észlelése esetén azt az Üzembentartó ügyfélszolgálatán kell jelezni.

11.4. Amennyiben a Felhasználó bármi sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített terméken, a szállítást végző a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben keletkezett károkért a szállítást végzőt terheli a felelősség.

11.5. Felhasználó számára Üzemeltető nem biztosítja a mérlegelés alapján történő egyedi áruvisszavétel lehetőségét, szerződésszerű teljesítés esetén. Ez természetesen nem vonatkozik az elállási jog és a szavatossági jogok gyakorlásának eseteire.

11.6. Amennyiben Üzemeltető a megrendelt és már – előre utalással – kifizetett terméket a teljesítés során bármi oknál fogva mégsem tudja Felhasználónak megküldeni vagy átadni a szerződési feltételekben, vagy külön egyeztetés alapján meghatározott határidőn belül, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót, valamint a felmerüléstől számított 3 munkanapon belül a Felhasználó részére a teljes vételárat és a szállítási díjat visszatéríti.

11.7. Felhasználó teljesítése, szállítási határidő

11.7.1. Felhasználó a megrendelt termékek vételárát utánvétellel, készpénzzel fizetheti meg kézbesítéskor.

11.7.2. Raktáron lévő termék megrendelése és a vételárának utánvétellel történő kiegyenlítése esetén, a termék a megrendelés befogadásának Üzemeltető általi visszajelzését követő 3 munkanapon kerül átadásra a fuvarozónak.

11.7.3. Azon termékek, amelyek nincsenek készleten de rendelhetőek, a megrendelés befogadásának Üzemeltető általi visszaigazolásától számított 5-14 munkanapon belül kerülnek fuvarozónak átadásra. Amennyiben Üzemeltető nem, vagy csak késve tudja teljesíteni a megrendelést, felveszi a kapcsolatot az adott megrendelést elküldő Felhasználóval külön megegyezés céljából.

11.7.4. A fuvarozó: Trans-o-flex Hungary Kft. (székhely: 1239 Budapest, Európa út. 12, Cg. 01-09-980899, adószám: 13947109-2-43) Fuvarozó Üzemeltetővel kötött szerződése alapján a feladástól számított 3 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó részére. A kézbesítéssel kapcsolatos egyéb szabályokat a Trans-o-flex Hungary Kft. „Általános szerződési feltételek” című dokumentuma tartalmazza (lásd: http://www.tof.hu/public/tof_Hungary_ASZF.pdf).

11.7.5. Az átutalással történő fizetési lehetőséget Üzemeltető jelenleg nem biztosítja a webáruházban, így erre csak külön egyeztetés esetén kerülhet sor, egyedi esetben. Raktáron lévő termék megrendelése esetén, amennyiben Felhasználó a megrendelt termék vételárát átutalta (átutalásos fizetési mód külön egyeztetése), a termék az átutalt összeg Üzemeltető bankszámlájára beérkezésének napján, vagy az azt követő 3 munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak.

12. ibás teljesítés, szavatosság, elállási/felmondási jog (általános tájékoztatás jelen szerződésre vonatkozóan)

12.1. Hibás teljesítés

12.1.1. Üzemeltető hibásan teljesít, ha a szolgáltatás vagy a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

12.1.2. Nem teljesít hibásan Üzemeltető, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 

12.1.3. Vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe az Üzemeltetőt terheli.

12.2. Kellékszavatosság                   

12.2.1. Felhasználó az Üzemeltető hibás teljesítése esetén Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

12.2.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Üzemeltető költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat.

12.2.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Üzemeltető adott okot.

12.2.4. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor Üzemeltető felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

12.2.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

12.3. Termékszavatosság

12.3.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – az 12.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

12.3.2. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

12.3.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

12.3.4. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

12.3.5. Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

12.3.6. A gyártó illetve az Üzemeltető kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak illetve az Üzemeltetőnek a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

12.3.7. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

12.5. Elállási/Felmondási jog

12.5.1. Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

12.5.2. Az elállási/felmondási határidő:

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le; b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi; c) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi; d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi; e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

12.5.3. Ha Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) Üzemeltető ügyfélszolgálati elérhetőségeinek egyikére (4. pont). Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

12.6. Az elállás/felmondás joghatásai.

12.6.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Üzemeltető visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Felhasználó az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során Üzemeltető az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést Üzemeltető mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

12.6.2. Felhasználó köteles Üzemeltető számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó viseli.

12.6.3. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

12.6.4. A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha Felhasználó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Felhasználó köteles megtéríteni Üzemeltető számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen Üzemeltető visszatéríti a Felhasználó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

12.7. Elállási jog gyakorlásának korlátai (speciális tájékoztatás az Optimum Kkt. által gyártott és forgalmazott termékekre vonatkozóan)

12.7.1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát:

a) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 
b) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. 

12.7.2. Az elállás jogát csak nem romlandó, illetve természeténél fogva visszaszolgáltatható áruk esetében gyakorolhatja a vásárló, és csak abban az esetben, ha az árut sértetlenül juttatja vissza. A sértetlenséget nem zárja ki a felbontott külső csomagolás. A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Felhasználót terheli. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is, az ügyfélszolgálattal történő előzetes időpont egyeztetés után. Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Üzemeltető az elállással érintett termék vételárát és a szállítási költséget is köteles visszatéríteni Felhasználó részére.

13. Felelősség kizárása

13.1. Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a honlap rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Üzemeltető nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Üzemeltető kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy a lényeges szerződéses kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel.

13.2. Üzemeltetőt jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó regisztrációjának, megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. Üzemeltető az ebből fakadó károkért való felelősségét kizárja.

13.3. Üzemeltető nem vonható felelősségre a 14. pontban írt magatartásokból, szabályszegésekből adódó következmények miatt, valamint a Felhasználó magatartása, a Felhasználó által a regisztráció során elfogadott szabályzatok és az azokban hivatkozott tájékoztatókban megfogalmazott szabályok megszegése miatt bekövetkező eseményekkel, hátrányokkal kapcsolatban.

13.4. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Üzemeltető a nem általa gyártott termékek esetében nem vállal felelősséget az esetleges ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. 

13.5. Üzemeltető a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

14. Kizárás a regisztrált felhasználók közül

14.1. A szerződési feltételek megsértése esetén Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a feltételeket sértő Felhasználót előzetes értesítés nélkül kizárja a regisztrált felhasználók közül (regisztráció törlése). Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt, vagy bármi módon megzavarják az Üzemeltető által működtetett informatikai rendszer működését.

14.2. Különösen kizárhatja Üzemeltető azt a Felhasználót, aki valótlan adatok közlésével vagy más módon félrevezeti a többi felhasználót Üzemeltető szolgáltatásával vagy jellemzőivel kapcsolatban.

14.3. A regisztráció során valótlan adatokat közlő Felhasználót Üzemeltető szintén kizárhatja. Amennyiben a teljesítés során ez felmerül, üzemeltető megkísérli felvenni a kapcsolatot az érintett Felhasználóval, a teljesítést akadályozó valótlanul rögzített adatok (pl. szállítási cím) helyesbítése, a helyzet tisztázása érdekében. Eredménytelen kapcsolatfelvétel esetén, illetve ha megállapítható, hogy a valótlan adatok rögzítése szándékos volt, Üzemeltető jogosult a regisztráció törlésére és a szerződést megelőző állapot visszaállítására.

14.4. Amennyiben a fenti magatartások kárt okoznak, Üzemeltető az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését. 

15. A honlap üzemeltetésének befejezése vagy felfüggesztése

15.1. Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a honlap üzemeltetését bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül felfüggessze, vagy annak véget vessen. Üzemeltető különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a felhasználás további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely Felhasználó magatartása idézte elő, Üzemeltető az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

16. Adatvédelem

16.1.  Adatkezelő: Üzemeltető (3.1. pontban azonosítva).

16.2. Adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja valamint a (2) bekezdés a) pontja szerint, a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást a regisztráló Felhasználó a www.mestercsalad.hu honlap „Regisztráció” - http://www.mestercsalad.hu/user/create_user linken elérhető menüpontja alatt megjelenő adatlap kitöltésével, az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül a regisztráció („Regisztráció” gomb) elküldésével adja meg.

Az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

16.3. Adatkezelés célja: A www.mestercsalad.hu weboldal szolgáltatásai felhasználók általi igénybevételének lehetővé tétele (böngészés a honlapon, termék rendelés a webáruházból, rendelésekkel kapcsolatos egyeztetés).

Az adatkezelés célja továbbá a Felhasználó személyek részére – kizárólag külön hozzájárulásuk esetén – az általuk önként megadott személyes adataik, különleges adataik és elérhetőségeik felhasználásával az egészségi állapotuknak megfelelő étkezési lehetőségekről, és az ilyen étkezést lehetővé tévő termékekről szóló hírlevelek, üzenetek és információs anyagok eljuttatása, valamint közvetlen üzletszerzési céllal történő kapcsolatfelvétel. Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés hatósági nyilvántartási számai:

  • hírlevél küldésre vonatkozóan: NAIH-87448/2015.
  • direktmarketing tevékenységre vonatkozóan: NAIH-87491/2015.
  • direktmarketing tevékenység különleges adatokra vonatkozóan: NAIH-87916/2015.
  • tilalmi listára vonatkozóan NAIH-91424/2015.

16.5. Kezelt adatok meghatározása: Az adatkezelés a fentebb hivatkozott adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét (név, telefonszám, e-mail cím, lakcím/postacím), valamint a Felhasználó személy étkezési szokásaira kiható egészségi állapotára vonatkozó különleges adatait érinti („gluténmentes, tejmentes, tojásmentes diabetikus vagy egyéb diéta”).

16.6. Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az érintettek adatait a fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig kezeli. Ennek értelmében a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a regisztráció Felhasználó általi törléséig, illetve a hírlevél célú felhasználást illetően a hírlevélről történő leiratkozásáig tart az adatkezelés. Felhasználó bármikor kérheti az adatkezelés megszűntetését, az adatkezelés egyes módjainak megszűntetését illetve az adatok törlését az egyes célokat illetően is. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a regisztráció során vagy a hírlevélre feliratkozáskor megadott és Adatkezelőnél nyilvántartott e-mail címéről küldik.

16.7. Adattovábbítás: Adatkezelő Szállítással megbízott partnere, a Trans-o-flex Hungary Kft. (székhely: 1239 Budapest, Európa út. 12, Cg. 01-09-980899, adószám: 13947109-2-43) részére a megrendelések teljesítése érdekében továbbítja az adott megrendelést elküldő Felhasználó név és cím adatait, telefonos elérhetőségét a kézbesítés lehetővé tétele és egyeztetése céljából. Ezen felül Adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat. Üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek. Adatkezelő az adattovábbításokról az Info tv-ben meghatározott adattovábbítási nyilvántartást vezet.

16.8. Adatfeldolgozó igénybevétele: Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az UNAS Online Kft. (9400 Sopron, Major köz 2. I/15., Cg.: 08-09-015594, adószám: 14114113-2-08) webtárhely szolgáltató személyében. Az adatok feldolgozása kizárólag olyan technikai műveleteket jelent, mely a www.mestercsalad.hu honlap üzemeltetéséhez szükséges. Adatfeldolgozás más célra nem történik.

16.9. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos igényeivel a fentebb írt elérhetőségeken Adatkezelőhöz, jogorvoslati igényeivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., Telefon: +36 -1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

16.10. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat. Az adatok kezelése csak az itt meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

16.11. Adatkezelő által végzett adatkezelés további, részletesebb szabályait az adatkezelési tájékoztató és a sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató határozza meg, az azokban írt szabályok jelen szerződési feltételek elfogadásával szintén elfogadásra kerülnek.

17. Szerződési feltételek módosítása

17.1. Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes, és az ezután leadott megrendelésekre nézve hatályos. A korábban leadott megrendelésekre a megrendelés leadásakor érvényes feltételeket kell alkalmazni. A honlap – megrendeléseken kívüli – felhasználását illetően mindenkor a honlapon közzétett és aktuálisan olvasható szerződési feltételek és egyéb szabályzatok, tájékoztatók alkalmazandók, a Felhasználó regisztrációjának időpontjától függetlenül.

18. Irányadó jog, jogviták

18.1. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

18.2. A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, szerződő felek a Bajai Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék illetékességét kötik ki a jogvita bírósági úton történő rendezésére.

18.3. Üzemeltetőt jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó regisztrációjának, megrendelésének befogadásáról vagy visszautasításáról. Üzemeltető az ebből fakadó károkért való felelősségét kizárja.

18.4. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók.

19. Szerevező feletti felügyelet

19.1. Panasz

19.1.1. Felhasználó az Üzemeltető szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy az általa igénybevett közvetítők magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszával a megadott elektronikus elérhetőségen (ügyfelszolgalat@mestercsalad.hu) e-mail-ben fordulhat Üzemeltetőhöz. Üzemeltető a panaszt legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

19.1.2. Felhasználó a szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszával, Üzemeltető (tagjának, alkalmazottjának) vagy az általa igénybevett közvetítők magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztályához fordulhat:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály


Cím:                6000 Kecskemét, Klapka u. 34.

Postacím:        6000 Kecskemét, Klapka u. 34.

Telefon:          +36 76 481 405

Fax:                 +36 76 481 416

E-mail:            fogyved_daf_kecskemet@nfh.hu

19.1.3. Felhasználó a szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszával a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alábbi szerveihez fordulhat:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály

Cím:                6000 Kecskemét, Halasi út 34.

Postacím:        6000 Kecskemét, Halasi út 34

Telefon:          +36 76 503 370

Fax:                 +36 76 328 008

E-mail:                        bacs-elelmiszer@nebih.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Bajai Járási Hivatala

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Cím:                6500 Baja, Deák F. u. 11-13.

Telefon:          +36 79 542 955

E-mail:                        baja@oai.hu

19.1.3. Felhasználó a szolgáltatás minőségére, a Szerződés megkötésére és teljesítésére vonatkozó panaszával kapcsolatban a Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület díjmentes eljárását is kérheti:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím:                6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon:          +36 76 501 525, +36 76 501 500,

Fax:                 +36 76 501 538

E-mail:                        bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

19.2. Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:

19.2.1. Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím:                1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:        1530  Budapest, Pf.: 5.

Telefon:          +36 1 391 1400

Fax:                 +36 1 391 1410

E-mail:            uyfelszolgalat@naih.hu

Optimum Kkt.